Zdrowie Priorytetem

Działania

Działanie 1: Efektywne zarządzanie i wdrażanie transgranicznym projektem współpracy

W ramach działania, na obu Uniwersytetach powołany został zespół zarządzający i administrujący projektem. Ponieważ projekt w dużej mierze skupia się na działaniach badawczo-naukowych, za poprawną realizację merytoryczną projektu odpowiada kierownik merytoryczny projektu z tytułem profesorskim ze strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UMwL). Jego praca dotyczy oceny kierunków realizacji projektu, metodologii badawczej, opracowanych kierunków kształcenia i wyrażania opinii eksperckich odnośnie realizowanych zadań. Osobą odpowiedzialną za właściwe zarządzanie projektem, zgodnie z przepisami prawnymi, wymaganiami Programu i zawartą umową o dofinansowanie, będzie koordynator projektu ze strony UMwL. Za koordynację działań po stronie Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie (LNMU) będzie asystent kierownika projektu. Obowiązki związane rozliczeniami finansowymi projektu oraz dokonywaniem zamówień zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych i procedurami PRAG pełnią 2 osoby z UMwL i 2 z LNMU.

 

Zostanie przeprowadzony zewnętrzny audyt finansowy (trzykrotnie w trakcie projektu), zaś na koniec – ewaluacja projektu.

 

W ramach działania zostanie zorganizowanych 8 spotkań zespołu zarządzającego projektem w Lublinie i Lwowie. Zostanie też zakupiony niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Kalendarium

Marzec 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obszar wsparcia

 
Źródło: http://www.pl-by-ua.eu/pl